Category: Настани

Настани

Посета на идните средношколци

Денеска ги посетивме идните средношколци, деветооделенците од ООУ “Рампо Левката” и ООУ “Кочо Рацин” , каде што им беа презентирани секторите и образовните профили со

Повеќе ...
Настани

Доделување на сертификати

Доделување на сертификати на учениците и професорите од СОУ „Орде Чопела“ Прилеп, кои учествуваа во проектот „Зајакнување на меѓукултурниот дијалог како алатка за поврзување меѓу

Повеќе ...