Регионален натпревар по англиски јазик

Сподели:

Денес на регионалниот натпревар по англиски јазик успешно го претставивме училиштето и ги освоивме следните места:
За прва година
1. Нена Тодороска I место
2. Ангела Јованова II место
Ментор: Розе Николоска
За втора година:
1. Анастас Трпчески II место
Ментор: Рената Ристоска
2. Ива Аџиоска III место
Ментор: Анета Пејоска
За трета година
1. Никола Димоски I место
Ментор: Анета Пејоска
Честитки за освоените места!
Одиме на државен натпревар!

Коментари