Отворена училница

СОУ „Орде Чопела“ реализира настава на отворено во деновите во кои временските услови го овозможуваат тоа. Завршен е проектот ОТВОРЕНА УЧИЛНИЦА која е лоцирана во централниот дел на училиштето. Во отворената училницa се реализираат активности со кои училиштето се повеќе нуди подобрување на наставно образовниот процес.

Коментари