Да го користиме нашето време паметно и соодветно

Организација на време е способност да го користиме нашето време паметно и соодветно. Учениците од III и IV година профили геодетски техничар, хемиски лабораториски техничар и прехранбен техничар ја реализираа активност изградба на најубава, најака и највисока зграда/кула во договорен рок. Со помош на оваа активност учениците ги заклучија придобивките од добра организација на времето. Како резултат на добрите вештини и квалитети во организација на време може да се добие унапредување во професионалниот и приватниот живот.

Коментари