Работните тела на организацијата како ученици

Во рамките на УУЗ (училишната ученичка заедница) “ЧОПЕЛА”, избрани се работните тела на организацијата како ученици- координатори за секоја година, исто така се спроведе и гласање за избор за претседател на ученичката заедница.
Оваа учебна година за претседател беше избрана ученичката Андреа Гагалеска од III-3 клас.
На избраните ученици им посакуваме успешна работа и многу реализирани активности во оваа учебна година.

Коментари