Прелиминарни ранг листи за запишани ученици во I година за учебната 2023/2024 година

База на прашања за матурски испит 2023 година

Настани

Мал ама голем климатски херој

Локалната Акциона Група АГРО ЛИДЕР во соработка со Македонската Соларна Асоцијација СОЛАР Македонија денес во склоп на активноста “Мал ама голем климатски херој“ донираа опрема

Повеќе ...
Настани

Проект Nature expedition

Вложувме љубов и енергија во презентирањето на нашето исклучително вредно природно и културно богатство и капацитети, кое што во прилепскиот регион е уникатно. Преглед на

Повеќе ...
Настани

Circle Lab Project

The #CircleLab Final Dissemination event took place today with great success! This morning, the various #educationalmaterials that have been developed at the #CircleLabProject over the

Повеќе ...

Екологија

Биди Зелен мрежата е составена од Биди Зелен клубови. Биди Зелен клуб претставува неформално здружение на ученици од средните училишта на територија на Република Македонија кои спроведуваат активности во согласност со статутот и целите на Здружението.