Facebook
Twitter
LinkedIn

РАСПОРЕД НА ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ НАМЕНЕТИ ЗА РОДИТЕЛИ КАЈ СТРУЧНАТА СЛУЖБА

-Отворени денови на стручните соработници наменети за родителите поврзани со актуелни прашања во врска со безбедноста во училиштето.
– Секој работен ден од 08:00 часот до 18:30 часот.