Slow Food Училишни Градини

Во тек е семинарот БИОДИВЕРЗИТЕТОТ И АВТОХТОНИТЕ СЕМИЊА-ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ ВО ЕДУКАЦИЈАТА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Семинарот е во организација на Слоу Фуд Водно и Слоу Фуд Македонија со поддршка на Министерствотот за животна средина на Македонија.
Присуствуваат наставници и директори од повеќе основни о средни училишта во државава кои се во различни фази на инплементирање на проектот и програмата на Слоу Фуд Училишни градини.
9.10.-10.10.2023 Хотел Монтана, Крушево

Коментари