Во геодезијата сознанијата и информациите се добиваат со геодетски мерења

Сподели:

Во геодезијата сознанијата и информациите се добиваат со геодетски мерења. Во современиот свет мерењата се прават со геодетски инструменти од кои најзастапени се тоталните станици, GPS уреди и дронови. Во таквиот свет, тие мерења геодетски се обработуваат со софтвери кои што ни даваат 2D слики и 3D модели. Учениците од геодетската струка за време на часовите и практичната настава во компаниите, го работат токму тоа…????‍????⛑????

Коментари