Day: април 26, 2023

Настани

Во геодезијата сознанијата и информациите се добиваат со геодетски мерења

Во геодезијата сознанијата и информациите се добиваат со геодетски мерења. Во современиот свет мерењата се прават со геодетски инструменти од кои најзастапени се тоталните станици,

Повеќе ...
Настани

Работна обука “Биотехнологијата во мојот свет – Програма за искуствено учење“

На 24 и 25 Април наставниците Билјана Апостолоска и Ѓорѓија Гагалески од СОУ “Орде Чопела”- Прилеп присуствуваа на работна обука “Биотехнологијата во мојот свет –

Повеќе ...