Вашата крв спасува живот

Сподели:

Крвта е незаменлив лек , секојдневно потребна за да се продолжат многу животи!
Aкција за дарување на крв во нашето училиште!

Коментари