Меѓународниот ден на Ромите

Сподели:

Вработените од СОУ “Орде Чопела” дадоа свој придонес во хуманитарниот настан што го организираше ООУ “Добре Јованоски” по повод Меѓународниот ден на Ромите. Нашите ѕидови од денес ќе бидат побогати со две прекрасни слики со мотиви од традицијата на Ромите.

Коментари