Day: април 12, 2023

Настани

Меѓународниот ден на Ромите

Вработените од СОУ “Орде Чопела” дадоа свој придонес во хуманитарниот настан што го организираше ООУ “Добре Јованоски” по повод Меѓународниот ден на Ромите. Нашите ѕидови

Повеќе ...