Category: Соопштенија:

Пријавувањето на учениците ќе се врши преку линк до порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука

Почитувани ученици, почитувани родители, Пријавувањето на учениците ќе се врши преку линк до порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука https://e-uslugi.mon.gov.mk со

Повеќе ...

Пријавувањето на ученици

Почитувани ученици, почитувани родители, Пријавувањето на учениците ќе се врши преку линк до порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука https://e-uslugi.mon.gov.mk со

Повеќе ...
Орде Чопела
Соопштенија:

КОНКУРС за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2022/2023 година во Република Северна Македонија

КОНКУРС за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2022/2023 година во Република Северна Македонија Клик тука за да го Погледнете Конкурсот

Повеќе ...