Category: Соопштенија:

Орде Чопела
Соопштенија:

КОНКУРС за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2022/2023 година во Република Северна Македонија

КОНКУРС за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2022/2023 година во Република Северна Македонија Клик тука за да го Погледнете Конкурсот

Повеќе ...
Орде Чопела
Соопштенија:

Конкурс за запишување ученици

Како новина оваа година : Отвораме 2 дуални паралелки со зголемен обем на практична обука Учениците во дуална паралелка ќе добиваат месечен износ од 3.500

Повеќе ...

КОДЕКС ЗА ОДНЕСУВАЊЕ 

НА НАСТАВНИЦИТЕ НА СОУ “ОРДЕ ЧОПЕЛА” ПРИЛЕП ПРИ (ОНЛАЈН) НАСТАВА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година Наставникот како квалификувано и стручно оспособено лице кое дидактичко-методски ја обликува

Повеќе ...