Орде Чопела
Facebook
Twitter
LinkedIn

КОНКУРС за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2022/2023 година во Република Северна Македонија

КОНКУРС за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2022/2023 година во Република Северна Македонија