Category: Хемиско Технолошка Струка

Pekar
Струки - Профили

Пекар

Тригодишно образование Практична обука во реална компанија – пекара Детелинка Повеќе пракса отколку теоретски часови (2-3 дена) Стручно оспособување за самостојно работење во пекарската индустрија

Повеќе ...
Техничар за заштита на животната средина-1
Струки - Профили

Техничар за заштита на животната средина

Занимливи предмети…..(климатски промени,обновливи извори на енергија, анализа на воздух вода и почва….) Широк спектар на знаења Практична настава … Во лабораторија, На терен (во природа)

Повеќе ...
Хемиски лабораториски техничар
Струки - Профили

Хемиски лабораториски техничар

Интересни предмети како Суровини, производи и амбалажа, Управување со примероци и евидентирање на резултати, Форензички испитувања, Алкалоиди и дроги, Отровни супстанци, Анализа на вода, почва

Повеќе ...
Прехранбен техничар
Струки - Профили

Прехранбен техничар

Профил за струка која никогаш нема да згасне (…..секогаш треба да се јаде) Изучува предмети поврзани со храната (суровини, полупроизводи, производи и амбалажа) Хигиена на

Повеќе ...