Прехранбен техничар

Прехранбен техничар

Сподели:

 • Профил за струка која никогаш нема да згасне (…..секогаш треба да се јаде)
 • Изучува предмети поврзани со храната (суровини, полупроизводи, производи и амбалажа)
 • Хигиена на храната, Анализа на храна, Технологија на храна од растително потекло, Суровини, производи и амбалажа
 • Води технолошки процеси, управува со машините и опремата
 • Но и ја контролира храната во лабораторија

 

Прехранбен техничар – практична настава

 • Во фирми од прехранбената индустрија
 • Во лабораторија (училишна, индустрија, во Центар за јавно здравје)
 • Во реалната компанија Детелинка – пекара на училиштето

Каде по по завршување на своето образование 

 • Техничар – оператор во фабрика за производство на различни прехранбени производи (мелнички производи, пекарски производи, кондиторски производи, преработки од овошје и зеленчук, безалкохолни и алкохолни пијалоци, месни производи, млечни производи, етанол, квасец, оцет, кафе, чај, додатоци за јадења, зачини и друго
 • Техничар – оператор во лаборатории за анализа на прехранбени производи
 • Занаетчиство и во трговија со храна (продавниците, угостителството и трговијата со храна)
 • Со успешно положена матура упис на факултет

Коментари