Пекар

Pekar

Сподели:

  • Тригодишно образование
  • Практична обука во реална компанија – пекара Детелинка
  • Повеќе пракса отколку теоретски часови (2-3 дена)
  • Стручно оспособување за самостојно работење во пекарската индустрија
  • Изработка на  пици и бели пецива

Кога ќе завршам што можам да работам…??

  • Да отпочнам сопствен бизнис со леб и бели пецива
  • Да работам во прехранбената индустрија, посебно во пекарската индустрија

Pekar

Коментари