Техничар за заштита на животната средина

Техничар за заштита на животната средина-1

Сподели:

 • Занимливи предмети…..(климатски промени,обновливи извори на енергија, анализа на воздух вода и почва….)
 • Широк спектар на знаења
 • Практична настава …
 • Во лабораторија,
 • На терен (во природа)
 • Во компании

Кога ќе завршам каде можам да работам…??

 • Во лаборатории за животна средина
 • Во фирми од различни области на индустријатаи производствени процеси
 • Во прочистителни станици
 • Лабораторија за животна средина
 • Фирми за управување со отпад
 • Јавни установи за заштита на околината
 • Инспекциски тела
 • Компании со административни дејности за изработка на документција за заштита на природата и околината
 • Да студирам на факултет

да се грижиме за нашата планета
(ЗОШТО немаме резервна…)

Да се грижиме за нашата планета

Коментари