Tag: Фитомедицина

техничар за Фитомедицина
Земјоделско Ветеринарна Струка

Техничар за Фитомедицина

Ученикот се оспособува да: Идентификува штетници и болести на земјоделските култури; Спроведува мерки за заштита на растенијата; Изработува план за заштита на земјоделските култури, Дава

Повеќе ...