Tag: Прифатилиште

Прифатилиште за кучиња
Соопштенија:

Прифатилиште за кучиња

Според годишниот план на активности во 2019 година, што Прифатилиштето при Ј.К.П. “Комуналец” го достави до Агенцијата за храна и ветеринарство, за решавање на проблемот

Повеќе ...