Прифатилиште за кучиња
Facebook
Twitter
LinkedIn

Прифатилиште за кучиња

Според годишниот план на активности во 2019 година, што Прифатилиштето при Ј.К.П. “Комуналец” го достави до Агенцијата за храна и ветеринарство, за решавање на проблемот со бездомни кучиња, ќе се одржи Трибина за едукација и информирање.

Тоа е само една мерка од планираните активности за информирање и потенцирање на одговорно сопствеништво на домашни миленици, поттикнување на вдомување на бездомни кучиња и правилно постапување со животните.

– Запознавање со Прифатилиштето и негово функционирање

– Одговорно сопствеништво

– Микрочипирање

– Основна здравствена заштита на куче

– Кастрација и Стерилизација

– Вдомување

– Правилно постапување со куче скитник

Решение за проблемот со бездомни кучиња:

– Спроведување на превентивни законски мерки

– Едукација

– Стерилизација и Кастрација

По тој повод, ве покануваме на настанот кој ќе се одржи на 13 декември, во 18 часот, во големата сала во Општина Прилеп

Учесници:

Ирена Станковска – Директор на ЈКП “Комуналец” Прилеп

Мариновски Никола – Директор на Ветеринарна клиника Прилеп

Тања Барлакоска – Доктор по ветеринарна медицина во Прифатилиштето за бездомни кучиња

Галоски Игор – Доктор по ветеринарна медицина во СОУ “Орде Чопела” Прилеп

Јане Ралоски – Доктор по ветеринарна медицина во Ветеринарна клиника Прилеп

Марија Секулоска – претставник од Ветеринарна клиника Прилеп

На Трибината ќе земат и учество ученици од СОУ “Орде Чопела” од профилот ветеринарен техничар со свои мислења

Ќе ни биде чест и вие да присуствувате.

Со почит,

ЈКП “Комуналец” Прилеп