Tag: оптика

Техничар за очна оптика
Лични Услуги

Техничар за очна оптика

Техничарот за очна оптика е образовен профил од струката Лични услуги. Овој профил го изучува окото и видот од неколку аспекти – медицински и оптички.

Повеќе ...