Техничар за очна оптика

Техничар за очна оптика

Сподели:

Техничарот за очна оптика е образовен профил од струката Лични услуги. Овој профил го изучува окото и видот од неколку аспекти – медицински и оптички.

Стручниот тим ги оспособуваат идните оптичари :

  • žда одредуваат  острина на вид и нејзини параметри;
  • да вршат контрола на диоптриска вредност;
  • прегледуваат, дотеруваат, поправаат очила и да ги отстрануваат грешките;
  • да вградуваат леќи во пластични и метални рамки;
  • žизработуваат леќи од пластика и специјални видови стакла;
  • вршат центрирање, мерење, оцртување и режење на бифокални, мултифокални, призматични и специјални леќи;
  • изработуваат  рачно и машински шаблони за автоматско брусење на леќи;
  • žзнааат  да читаат и толкуваат лекарски рецепти.

Техничар за очна оптика

Коментари