Tag: Геодетски техничар

Геодетски техничар
Градежно Геодетска Струка

Геодетски техничар

Учиме ПРЕКУ РАБОТА СО КОМПЈУТЕРИ (ЦРТАЊЕ, ОБЕЛЕЖУВАЊЕ, ЗАПОЗНАВЊЕ СО СОФТВЕРСКИ ПАКЕТИ…) ПРАКТИЧНА НАСТАВА СО СООДВЕТНИ ИНСТРУМЕНТИ (ТЕОДОЛИТ, ДРОН, НИВЕЛИ…) НАСТАВА НА ТЕРЕН ПРАКТИЧНА НАСТАВА ВО

Повеќе ...