„Лабав“ чат може да направи од тебе жртва на трговија со луѓе

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Hey! Cyber trafficking е една од модерните форми на трговија со деца и девојки!
🎥 Погледнете го видеото во чија изработка учествуваа група на средношколци од средните училишта С.О.У Орде Чопела и СОУ “Ѓорче Петров” Прилеп од Прилеп.
📢Учествувај и ти во кампањата, сподели го видеото преку твоите профили на социјални мрежи и придонеси младите и општата јавност да се едуцираат, да знаат како да препознаат и избегнат можни случаеви на трговија со луѓе, како и да се охрабрат да пријават доколку забележат дека им се случува ваква злоупотреба!
👉*Кампањата „Информирај се! Секој може да биде жртва на трговија со луѓе!“ е во рамки на проектот „Сите заедно во спречување на трговијата со деца и девојки’, имплементиран од страна на РАЖМ „ЛУЛУДИ“ во соработка со локалните организации: Здружение на мултиетничко општество за човекови права-Штип, R.C.C DROM-Куманово, @Roma Democratic Development Association Sonce – Тетово , Roma Perspective – Прилеп и Romaversitas North Macedonia – Скопје. со поддршка на локалните општини Општина Прилеп, општина Куманово, општина Тетово, општина Штип и Град Скопје.
📌Проектот е поддржан од ЕУ и Совет на Европа.
Ова видео е изработено со заеднички средства од Европската Унија и Советот на Европа. На ниеден начин не може да се смета дека гледиштата изразени во истиот го одразуваат мислењето на Советот на Европа или на Европската Унија.
#трговијасолуѓе #трговијасодеца #трговијасодевојки #стопзатрговијатасодецаидевојки #kinobikinipemanušencar #ačhavokinobikinipemanušencar #ačhavokinobikinipečhavencar #stoptraffickinginhumanbeings #stoptraffickingwithchildren #Информирајсе #OvInformirimo #секојможедабидежртванатрговијасолуѓе

Коментари