ЗЕЛЕНА МИНИ ЕКО ФАРМА

Реализиран проектот „ЗЕЛЕНА МИНИ ЕКО ФАРМА“ – Користење на самоодржливи извори на енергија за обезбедување на благопријатни одгледувачки услови за животните во фармата во Соу Орде Чопела Прилеп ! 👏 Gjorgija Gagaleski Biljana Apostoloska

Коментари