Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Во рамките на Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието членовите на училишната секција МИО ЕКО клуб при СОУ „Орде Чопела“ – Прилеп реализираа низа активности поврзани со прославата на 21 Септември – Меѓународниот ден на мирот.
Во текот на вчерашниот ден беа организирани повеќе активности и тоа спортски штафетни игри во три категории, ликовна изложба, цртање на делови од училница со мотиви посветени на мирот, уредување на училишниот двор и литературно читање на македонски и англиски јазик на тема „Мир во светот“. Благодарение на ангажираноста, мотивацијата и искуството на професорите ментори од МИО – тимот, планираните активности беа успешно реализирани со што се овозможи подобро запознавање, поттикнување и зближување на учениците со различна етничка припадност преку надминување на јазичните, религиозните и културолошките пречки.
Оваа активност е поддржана од Проектот на @USAID North Macedonia за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, имплементиран од @МЦГО – Македонски центар за граѓанско образование / MCEC во соработка со Младински образовен форум – МОФ / Youth Educational Forum -YEF

Коментари