Реализиран Еразмус+ проект – Агротуризам во Хрватска

Еразмус+ проект - Агротуризам2

Сподели:

СОУ”Орде Чопела”-Прилеп на Презентација и Настан-работилница во ЕУ Инфо Центар -Скопје за реализиран Еразмус+ проект – Агротуризам во Хрватска.

Коментари