Општинскиот натпревар по ПРВА ПОМОШ

Општинскиот натпревар по ПРВА ПОМОШ

Сподели:

Учениците од СОУ Орде Чопела на Општинскиот натпревар по ПРВА ПОМОШ освоија II место!

Коментари