Првото место на нашиот ученик Хари Димески

Првото место на нашиот ученик Хари Димески-5

Сподели:

Првото место на нашиот ученик Хари Димески за лидер на струка му даде можност да се обрати во Стопанска Комора на Македонија пред Министерот за образование и наука, пред Директорката на Центар за стручно образование пред директори и професори од Македонија, како и пред своите ментори професорките Славица Петровска и Татјана Тасеска. Големи успеси понатаму во животот.

Коментари