Првото место на нашиот ученик Хари Димески

Првото место на нашиот ученик Хари Димески-5

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Првото место на нашиот ученик Хари Димески за лидер на струка му даде можност да се обрати во Стопанска Комора на Македонија пред Министерот за образование и наука, пред Директорката на Центар за стручно образование пред директори и професори од Македонија, како и пред своите ментори професорките Славица Петровска и Татјана Тасеска. Големи успеси понатаму во животот.

Коментари