Посета на учениците од I6 и I5 клас на изложба “Дрен” во Ликовна Галерија Марко Цепенков

Посета на учениците од I6 и I5 клас на изложба “Дрен” во Ликовна Галерија Марко Цепенков каде се изложени две ликовни дела од нашиот проф. Djingo Art

Коментари