Тема „Зависности“

„Однесувањето на младите зависи од пороците,децата стануваат незаинтересирани ,го менуваат расположението. Тие мислат дека поседуваат голема моќ и афторитет со тоа што прават забранети работи. Сето ова негативно се одразува на успехот на училиште,тие се само формално (физички)присутни“.
На оваа тема „Зависности“ зборуваа учениците од II3 клас со професорот – доктор Ilija Cuparkoski

Коментари