Посета на идните средношколци

Сподели:

Денеска ги посетивме идните средношколци, деветооделенците од ООУ “Рампо Левката” и ООУ “Кочо Рацин” , каде што им беа презентирани секторите и образовните профили со кои располагаме како избор на средно стручно училиште во кое ќе го продолжат нивното образование !????‍♀️????????    

Коментари