Day: март 24, 2023

Настани

Посета на идните средношколци

Денеска ги посетивме идните средношколци, деветооделенците од ООУ “Рампо Левката” и ООУ “Кочо Рацин” , каде што им беа презентирани секторите и образовните профили со

Повеќе ...