Најголемата европска Годишна Конференција за Геонауки во Виена

Сподели:

Присуство, искуство и вештини стекнати на најголемата европска Годишна Конференција за Геонауки во Виена, Австрија на 23–26 април 2023 заедно со други 17200 учесници. Претставена работата на учениците од СОУ,,Орде Чопела” за карактеризација на почва според протоколот Педосфера согласно ГЛОБЕ програмата.
Научници од цел свет ги споделија своите најнови истражувања и сознанија за Педосфера, Хидросфера, Атмосфера, Сеизмологија, Вулканологија и многу други науки и научни теми кои присутните наставници треба да ги разнесеме до нашите колеги наставници и до нашите ученици, а кои се однесуваат на глобалните климатски промени и одржлив развој..

Коментари