На работилница во ,,Тереза” Едукативен Центар на ГЛОБЕ

Сподели:

На работилница во ,,Тереза” Едукативен Центар на ГЛОБЕ канцеларијата на Европа и Азија во Прага, Чешка, учествуваа националните ГЛОБЕ тренери на Македонија Каролина Дамјаноска и Ружица Јагуриноска од СОУ ” Орде Чопела” заедно со ментор тренери и тренери од Швајцарија, Франција, Геманија, Израел, Хрватска, Естонија, Латвија, Исланд и Холандија. Беше реализиран тренинг за постапка на оценување на идните ГЛОБЕ тренери и мастер тренери; мерења на терен; користење на податоците од мерењата со ГЛОБЕ протоколи во реализација со учениците од СОУ “Орде Чопела”; понатамошна мотивација преkу новините во Глобе .

Коментари