Доделување на благодарници

Сподели:

на Бендот “Библиотека” со солистите и сите учесниците во честувањето на патрониот празник !

Коментари