Tag: Прехранбен техничар

Прехранбен техничар
Струки - Профили

Прехранбен техничар

Профил за струка која никогаш нема да згасне (…..секогаш треба да се јаде) Изучува предмети поврзани со храната (суровини, полупроизводи, производи и амбалажа) Хигиена на

Повеќе ...