Tag: Пекар

Pekar
Струки - Профили

Пекар

Тригодишно образование Практична обука во реална компанија – пекара Детелинка Повеќе пракса отколку теоретски часови (2-3 дена) Стручно оспособување за самостојно работење во пекарската индустрија

Повеќе ...