Tag: алгоритам

soopstenie
Соопштенија:

План, протокол и алгоритам

Почитувани во прилог Ви ги доставуваме Планот, Протоколот и Алгоритмот доколку наставата би се оддржувала со физичко прсуство. Погледнете! План Протокол Алгоритам

Повеќе ...