Tag: Агротехничар

Агротехничар
Земјоделско Ветеринарна Струка

Агротехничар

Земјоделски техничар Тутунски техничар Техничар за хортикултура Техничар за земјоделска механизација ШТО ИЗУЧУВА ОВОЈ ПРОФИЛ? Да планира, организира и раководи со работата при поледелското, овоштарското,

Повеќе ...