Тригодишно образование

Тригодишно образование

Сподели:

  • Градинар – цвеќар

  • Полјоделец

  • Ракувач со земјоделска механизација

Коментари