Подигање на свеста за ХИВ и СИДА
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Подигање на свеста за ХИВ и СИДА

Подигање на свеста за ХИВ и СИДА, носење на црвена панделка и предложување на другите лица да го направат истото. #worldAIDSday2019 #communitesmakethedifference #souordecopelaprilep