ЕкоМонитор
Facebook
Twitter
LinkedIn

Мерни станици за мерење на загаденоста на воздухот

Прилеп доби шест мерни станици за мерење на загаденоста на воздухот , Една мерна станица е поставена на СОУ Орде Чопела