Facebook
Twitter
LinkedIn

Компјутерска опрема и надгледни средства

СРЕДНОТО УЧИЛИШТЕ „ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ДОБИ ВРЕДНА КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА И НАДГЛЕДНИ СРЕДСТВА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС

https://www.facebook.com/watch/?v=596729180836146