Unpick your history, weave your future

Unpick your history, weave your future

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Незаборавни активности на учење и дружење на учениците од нашето училиште СОУ “Орде Чопела“ во склоп на Еразмус+ проектот “Unpick your history, weave your future” со учениците од нашите партнер училишта од Шпанија, Италија и Чешка на проектните состаноци во Шпанија и Италија!
Стани и ти дел од нашето училиште и нашите Еразмус+ и други проекти!
#ЗапишисевоСОУОрдеЧопелаПрилеп

Незаборавни активности на учење и дружење на учениците од нашето училиште СОУ “Орде Чопела“ во склоп на Еразмус+ проектот “Unpick your history, weave your future" со учениците од нашите партнер училишта од Шпанија, Италија и Чешка на проектните состаноци во Шпанија и Италија!Стани и ти дел од нашето училиште и нашите Еразмус+ и други проекти!#ЗапишисевоСОУОрдеЧопелаПрилеп

Posted by Karolina Damjanoska on Saturday, May 9, 2020

Коментари