Проект Nature expedition

Вложувме љубов и енергија во презентирањето на нашето исклучително вредно природно и културно богатство и капацитети, кое што во прилепскиот регион е уникатно.

Коментари