Се известуваат сите корисници на правото на ученичка стипендија остварено во некоја од изминатите учебни години, а кои ги исполнуваат договорните услови за продолжување на истото, дека рокот за достава на документите до Министерството за образование и наука почнува од 01.09.2023 и трае до 30.09.2023 година.
Корисникот на стипендија треба да достави Потврда за редовен ученик за учебната 2023/2024 година и последното свидителство.
Документите се доставуваат електронски со прикачување на соодветната документација
на
За било каква информација или прашање обратете се на електронската пошта [email protected]

Напишете коментар