Примена на електрофореза

Користењe на PCR метод за откривање кој од осомничените е виновен. Примена на електрофореза. #Erasmus+project #Beingabiomaker,#nopassportsneeded

Коментари